en ru

Μήνυμα Μητροπολίτου


welcome img
 
Ὁ Μητροπολίτης σας καὶ ὅλοι οἱ ἐφημέριοι καὶ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας σᾶς εὐχόμαστε καλὸ καὶ εὐλογημένο Τρι­ώδιο, τὸ ὁποῖο χαρακτηρί­ζεται ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία μας ὡς «Πύλη τῆς Μετανοίας», ἐνῶ ἡ Μεγά­λη Τεσσαρακοστὴ ἀποκαλεῖται «Ὁδὸς Με­τα­νοίας». Σήμερα ξεκι­νοῦμε μία πορεία μετανοίας καὶ πνευμα­τικῶν ἀγώνων. Ἡ μετάνοια κατέ­χει κεντρικὴ θέση στὴ ζωή μας ὡς πιστῶν, ἰδιαίτερα ὅμως βρίσκεται στὸ ἐπί­κε­ντρο αὐτῆς τῆς περιόδου, μάλιστα φέτος ποὺ τὸ ξεκίνημά της συνδυ­άζεται μὲ τὰ γνω­στὰ πρωτοφανῆ γεγο­νότα ποὺ ἔχουν προξενήσει ἐντά­σεις, μεγά­λη ἀπογοή­τευση, πικρία καὶ βαθειὰ θλίψη στὶς καρδιές μας. Ἡ ἀφροσύνη, ὁ παραλογι­σμός, ἡ ἁμαρτία, ἡ ἠθικὴ ἐκτροπὴ στὸ ἀποκορύ­φωμά τους. Ὅλα αὐτὰ καὶ μὲ τὸν νόμο. Στὴν πατρίδα μας. Ποιός θὰ τὸ φανταζότανε αὐτό;

  Μὲ μεγάλη ἀπορία, ὄχι ὅμως καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἔκπληξη, γίναμε μάρ­τυρες προσφάτως μιᾶς ἀκατα­νόητης προσπάθειας μεθοδευμένης ψήφι­σης ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, μάλιστα μὲ τὴ σύμπραξη τελι­κῶς πέντε κομμάτων, τοῦ γάμου ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καὶ τῆς συναφοῦς μὲ αὐτὸν δυνατότητος ἀποκτήσεως τέκνων, κάτι ποὺ προσ­βάλλει καίρια καὶ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκο­γένειας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀξία καὶ ἀξιοπρέπεια, τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι φτάσαμε στὴ νομοθετικὴ ἐξίσωση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας μὲ νέες μορφὲς συμβίωσης, ποὺ ἀντιβαί­νουν παντελῶς στοὺς φυσικοὺς ὅρους καὶ τοὺς ψυχοκοινωνικοὺς νό­μους καὶ ἀσεβοῦν στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, μὲ ἕωλα ἐπιχει­ρήματα ἠθικοῦ ἐπικαλύμματος ὑποστήριξης τῶν δικαιωμάτων τῶν προ­ϊό­ντων αὐτῶν, δηλαδὴ τῶν δύστυχων παιδιῶν.

 Εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς τὸν λόγο ποὺ ὁδήγησε σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως, τὴ λογικὴ ποὺ δικαιολόγησε τὴν πιεστικό­τητα μὲ τὴν ὁποία ἄσκησε τὴν πολιτική της καὶ τὴ σπουδὴ καὶ ἐμμονή της παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ στελεχῶν της καὶ ποικίλων φορέων, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ποιός ὁ λόγος γιὰ ἕναν τέτοιο νόμο; ποιά ἡ ἀνάγκη; πόσους ἀφορᾶ ἄμεσα; πόσες τελικὰ εἶναι αὐτὲς οἱ περιπτώσεις ποὺ χρή­ζουν νομοθετικὴ θερα­πεία; Γιατί αὐτὲς οἱ μεθοδεύσεις; Γιατί νὰ προ­κληθεῖ τόσος διχασμὸς καὶ ἀνα­στάτωση στὴν κοινωνία; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνα νομοσχέδιο ποὺ ἀφο­ρᾶ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἠθική, ποὺ ἀνατρέπει ἱστορικὲς ἀξιακὲς σταθερές, μάλιστα μέσα σὲ περίοδο τρομακτικῆς δημο­γραφικῆς κρί­σης, νὰ ψηφίζεται μὲ προκλητὴ βου­λευτικὴ ἀποχὴ τοῦ κυβερ­νῶντος κόμματος καὶ προκλητικὲς συνειδη­σιακὲς πιέσεις;  

  

 Περισσότερα

Τριώδιο 2024

Νεανικά Θέματα

Ροή Επικαιρότητας

neo 2016. 2«Ἐν ὄψει τοῦ Τριωδίου καὶ σχόλιο στὸν πρόσφατο νόμο περὶ γάμου μεταξὺ ἀτόμων του ἰδίου φύλου» (Εγκύκλιος 200η)

neo 2016. 2Συνέντευξη του Μητροπολίτου στο Star Κεντρικής Ελλάδος (Βίντεο - Μέρος Α', Μέρος Β')

neo 2016. 2Συνέντευξη του Μητροπολίτου για την Εκκλησία στο κανάλι Action 24 (Βίντεο)

neo 2016. 2 Toυρνουά μπάσκετ για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 10.3.2024 

neo 2016. 2Δράση της Ι. Μητροπόλεώς μας για την πράσινη και τη γαλάζια καινοτομία (Βίντεο)

-  Ημέρα Στήριξης της Οικογένειας 4.2.2024 (Δελτίο Τύπου)

Συνέντευξη του Μητροπολίτου στην κα Μαρία Γιαχνάκη, στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ορθοδοξία» (Βίντεο)

«Εκκλησία και η θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου» (Ομιλία του Μητροπολίτου)

«Επίκαιρο σχόλιο του Σεβασμιωτάτου για τον γάμο και την ομοφυλοφιλία» (Βίντεο)

Επί τη πεντηκοντακονταετηρίδι της Ι. Μητροπόλεως (Εγκύκλιος 199η)

Βράβευση του Σεβ. Μητροπολίτη μας από την Ένωση Δημάρχων Αττικής στα «10α Βραβεία Αυτοδιοίκησης» (Δελτίο Τύπου)

-  Μαθητικός Διαγωνισμός «Υιοθετώ ενα μνημείο»

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η ζωή της ενορίας μας»
Ag Mixahl
Τῆς θεοσοφίας καθηγητὴν,
Χωνιάτην θεῖον,
ὑπερένδοξον Μιχαήλ,
τὸν τῆς Μεσογαίας
φρουρόν καὶ πολιοῦχον
ὡς σύναυλον ἀγγέλων
ἐγκωμιάσωμεν.

50xronia fp banner1

fp khr english4
 
youtube fp
 
galilea fp3 2021 r
 
to anagnwstiko fp 2021 r
 
fp bioethics f
 
fp dialogoi5
 
fp sxolh vyz mous