en ru
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ- 19004  ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210-6632687, fax: 210-6025101

 Πρωτ. 916
Ἀριθμ. Διεκπ. 578

Ἐν Σπάτοις, τῇ 30ῇ Σεπτεμβρίου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32Α


Θέμα: «Ὑποδοχή λειψάνου Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ»

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅπως ἐνδεχομένως θὰ ἔχετε πληροφορηθεῖ, τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς, θὰ ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ ὑποδεχθεῖ καὶ νὰ φιλοξενήσει, μέχρι τὴν Τετάρτη 8 Ὀκτωβρίου, τὰ λείψανα τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια θὰ μεταφερθοῦν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Σουμελᾶ Ἀχαρνῶν. Ἡ τιμὴ εἶναι μοναδική, δεδομένου ὅτι τὰ ἅγια αὐτὰ Λείψανα ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερο κειμήλιο τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μεταφέρονται ἐκτὸς Ρωσίας. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτήθηκε εἰδικὴ Πατριαρχικὴ εὐλογία.

Ἀνάλογη αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ δική μας ἀνταπόκριση καὶ ὑποδοχή. Πρὸς ἐνημέρωση καὶ διευκόλυνσή σας κυκλοφορήσαμε ἤδη τὸ σχετικὸ πρόγραμμα.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ τῶν τιμίων Λειψάνων καὶ τῆς 45μελοῦς Ρωσικῆς ἀποστολῆς θὰ λάβει χώρα τὴνΠαρασκευὴ 3 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στὶς 6 μ.μ., στὴ διασταύρωση τῆς Λεωφόρου Μαραθῶνος καὶ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὴν Παλλήνη παρουσίᾳ Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἱερέων τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, κλιμακίου Ὑπουργῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Πρέσβεων, τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους πιστῶν, στὴ συνέχεια δὲ θὰ σχηματισθεῖ πομπὴ πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης, ὅπου θὰ ἀναπεμφθεῖ δέησις καὶ δοξολογία.

Μὲ τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο καλῶ ὅλους τοὺς πιστοὺς μὲ εὐλάβεια, ἱερὸ πόθο, εὐταξία καὶ εὐπρέπεια νὰ συμμετάσχουν στὴν εὐλογημένη αὐτὴν εὐκαιρία, προκειμένου νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ρωσικῆς γῆς καὶ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ τὰ εὐγενῆ μέλη τῆς Ρωσικῆς ἀποστολῆς ποὺ θὰ συνοδεύουν τὸ τίμιο Λείψανο.

Στὴν τελετὴ τῆς ὑποδοχῆς καλὸ εἶναι νὰ προσέλθουμε ὅσοι μποροῦμε, ὥστε μὲ τὴν κοινὴ παρουσία μας νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ τὴν πίστη μας στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅλοι δὲ ὅσοι θὰ παρευρεθοῦν θὰ λάβουν ἀναμνηστικὸ τοῦ προσκυνήματος ἐκ Ρωσίας.

Αἰτούμενος γιὰ ὅλους μας τὶς πρεσβεῖες
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ
ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΑΙ
_______________________________________________________

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
20:00 μ.μ.-01:00 π.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
20:00 μ.μ.-01:00 π.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
20:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
21:00 μ.μ.-01:00 π.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
18.00 Ὑποδοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου στὴν διασταύρωση τῆς ὁδοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Πάρνηθος, στὶς Ἀχαρνές
Πομπὴ πρὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Σουμελᾶ Ἀχαρνῶν. Δέησις καὶ Δοξολογία
19:30 Ἱερὰ Ἀγρυπνία μὲ συμμετοχὴ ρωσικῆς χορωδίας

Τὸ τίμιο Λείψανο θὰ παραμείνει στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Σουμελᾶ Ἀχαρνῶν μέχρι 2 Νοεμβρίου 2008.
Καθημερινὰ στὶς 7:00 π.μ. θὰ τελεῖται Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία καὶ στὶς 6:00 μ.μ. ὁ Ἑσπερινός.


 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ
_______________________________________________________


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
18.00 Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου στὴ διασταύρωση τῆς Λεωφ. Μαραθῶνος καὶ Ἐλ. Βενιζέλου στὴν Παλλήνη
18.30 Δοξολογία στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης
21.00 Παμμοναστικὴ Ἱερὰ ἀγρυπνία

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
07.00 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
18.00 Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
20.00 Ἱερὰ Παράκλησις

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
07.00 Ὄρθρος & πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
18.00 Ἑσπερινὸς & Ἱερὰ Παράκλησις
21.00 Ἱερὰ ἀγρυπνία

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
07.00 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
18.00 Ἑσπερινὸς & Ἱερὰ Παράκλησις
21.00 Ἀπόδειπνο - Χαιρετισμοὶ

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
07.00 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
18.00 Ἑσπερινὸς & Ἱερὰ Παράκλησις
21.00 Ἱερὰ ἀγρυπνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
07.00 Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία
17.00 Ἀναχώρησις Ἱεροῦ Λειψάνου

 

 


 

 

 Ι.Μ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ KAI ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
7 Οκτωβρίου 2008


Θέμα: «Υποδοχή λειψάνου Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ στις Αχαρνές»Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά Αχαρνών της Μητροπόλεως Αττικής υποδέχεται το ιερό λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κειμήλιο της Ρωσικής εκκλησιαστικής παράδοσης.

Το ιερό λείψανο, που απέστειλε φιλάδελφα η Ρωσική Εκκλησία στον λαό της Ελλάδας, τέθηκε από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό τού Αγίου Τρύφωνος Παλλήνης, από τον οποίο θα αναχωρήσει στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου.

Η επίσημη υποδοχή του τιμίου λειψάνου στις Αχαρνές (Μενίδι) θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., στη διασταύρωση των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίου Βενιζέλου, παρουσία του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, τοπικών αρχών και του πιστού λαού. Στη συνέχεια θα σχηματισθεί πομπή προς τον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και δοξολογία, ενώ στις 7:30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με τη συμμετοχή ρωσικής χορωδίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ιερού λειψάνου στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά, θα τελείται καθημερινά Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί και Εσπερινός στις 6 μ.μ., ενώ όταν πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία θα προηγείται ειδική ανακοίνωση.

Το Λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά ως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, οπότε και με ειδική τελετή και φροντίδα θα επιστραφεί στη Ρωσία.

 

 


 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4 Οκτωβρίου 2008

Θέμα: «Υποδοχή λειψάνου Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ»


Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση οι Ιερές Μητροπόλεις Αττικής και Μεσογαίας και Λαυρεωτικής υποδέχτηκαν το ιερό λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κειμήλιο της Ρωσικής εκκλησιαστικής παράδοσης.

Η επίσημη υποδοχη των τιμίων λειψάνων και της Ρωσικής αποστολής έλαβε χώρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Παλλήνη, παρουσία Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας, εκπροσώπων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, των ιερέων της Ανατολικής Αττικής, των υφυπουργών Εξωτερικών κ. Θεόδωρου Κασσίμη και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Βλάχου, του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τοπικών αρχών καὶ πλήθους πιστών, στη συνέχεια δε σχηματίστηκε πομπή προς τον Ιερό Ναό τού Αγίου Τρύφωνος Παλλήνης, όπου ανεπέμφθη δέηση και δοξολογία.

Το ιερό λείψανο, που απέστειλε φιλάδελφα η Ρωσική Εκκλησία στον λαό της Ελλάδας, συνόδευσαν 40μελής Ρωσική αποστολή με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς κ. Γεώργιο. Το αίτημα για την αποστολή του ιερού λειψάνου διατυπώθηκε προς τη Ρωσική Εκκλησία τον Μάρτιο του 2007 από τη Ρωσόφωνη Κοινότητα της Μητροπόλεως και διαβιβάστηκε στον Πατριάρχη Μόσχας τον Ιούλιο του ιδίου έτους.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, θα τελεσθεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνος Παλλήνης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με τη συμμετοχή αρχιερέων από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος, παρόντων και εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Ρωσικής πρεσβείας και του διπλωματικού σώματος. Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στη Σλαβονική και Ελληνική με τη συμμετοχή της Ρωσικής χορωδίας του Ιδρύματος του Αγίου Σεραφείμ και ενός Βυζαντινού χορού.

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, που η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε αποχωριστεί ποτέ, ούτε τον είχε αφήσει «να ταξιδέψει» μακριά από τη γη που τόσο αγάπησε ζώντας στα δάση και αγαπώντας τους ανθρώπους, τίθεται σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνος Παλλήνης ως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., το τίμιο λείψανο θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Αχαρνών, όπου θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, οπότε και 20μελής αποστολή υπό τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς κ. Γεώργιο θα το παραλάβει για να το μεταφέρει πίσω στη Ρωσία .

«Χριστός ανέστη, χαρά μου!» ήταν ο χαιρετισμός του αγίου, ένα μήνυμα ειρήνης, χαράς και αγάπης.

 

 


 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29 Σεπτεμβρίου 2008

Θέμα: «Υποδοχή λειψάνου Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ»


Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση οι Ιερές Μητροπόλεις Αττικής και Μεσογαίας και Λαυρεωτικής υποδέχονται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου το ιερό λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κειμήλιο της Ρωσικής εκκλησιαστικής παράδοσης.

Το ιερό λείψανο, που αποστέλλει φιλάδελφα η Ρωσική Εκκλησία στον λαό της Ελλάδας, θα συνοδεύσουν 40μελής Ρωσική αποστολή με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς κ. Γεώργιο. Το αίτημα για την αποστολή του ιερού λειψάνου διατυπώθηκε προς τη Ρωσική Εκκλησία τον Μάρτιο του 2007 από τη Ρωσόφωνη Κοινότητα της Μητροπόλεως και διαβιβάστηκε στον Πατριάρχη Μόσχας τον Ιούλιο του ιδίου έτους.

Η επίσημη υποδοχη των τιμίων λειψάνων και της Ρωσικής αποστολής θα λάβει χώρα, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος και Ελευθερίου Βενιζέλου στὴν Παλλήνη, παρουσία Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας, εκπροσώπων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, των ιερέων της Ανατολικής Αττικής, κλιμακίου Υπουργών της Ελληνικής Κυβερνήσεως, πρέσβεων, τοπικών αρχών καὶ πλήθους πιστών, στη συνέχεια δε θα σχηματισθεί πομπή προς τον Ιερό Ναό τού Αγίου Τρύφωνος Παλλήνης, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και δοξολογία.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, θα τελεσθεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνος Παλλήνης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με τη συμμετοχή αρχιερέων από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος, παρόντων καὶ εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Ρωσικής πρεσβείας και του διπλωματικού σώματος. Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στη Σλαβονική και Ελληνική με τη συμμετοχή της Ρωσικής χορωδίας του Ιδρύματος του Αγίου Σεραφείμ και ενός Βυζαντινού χορού.

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, που η Ρωσική Εκκλησία δεν αποχωρίσθηκε ποτέ ως τώρα, ούτε τον άφησε «να ταξιδέψει» μακριά από τη γη που τόσο αγάπησε ζώντας στα δάση και αγαπώντας τους ανθρώπους, θα τεθεί σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνος Παλλήνης ως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., το τίμιο λείψανο θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Αχαρνών, όπου θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, οπότε και 20μελής αποστολή υπό τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς κ. Γεώργιο θα το παραλάβει για να το μεταφέρει πίσω στη Ρωσία .

«Χριστός ανέστη, χαρά μου!» ήταν ο χαιρετισμός τού Αγίου, ένα μήνυμα ειρήνης, χαράς και αγάπης.