en ru
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


2009 
    arrow01 Νοέμβριος 2009 [pdf]
    arrow01 Κυριακὴ 1η Νοεμβρίου, Ἑορτὴ ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς
   αὐτῶν Θεοδότης
arrow01 Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου, Ἑορτὴ τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν
   οὐρανίων δυνάμεων
arrow01 Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου
arrow01 Κυριακὴ 22 Νοεμβρίου
arrow01 Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου, «Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν», Κύριε, «καὶ Ἄγγελος φωτὸς ταῖς γυναιξὶν ἐβόα»
   «παύσασθε τῶν δακρύων»
 arrow01 Ὀκτώβριος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ 4 Ὀκτωβρίου, στ´ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων, ὁ ἅγιος ἱεράρχης Ἱερόθεος
arrow01 Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου, Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμ. Συνόδου
arrow01 Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου, Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
arrow01 Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου, θ´ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων

arrow01 Σεπτέμβριος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ 6 Σεπτεμβρίου, β´ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος καὶ θεῖος νεανίας»
   «κατέστειλεν τοῦ θορύβου» τῆς ψυχῆς τους
arrow01 Κυριακὴ 13 Σεπτεμβρίου, γ´Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων - Γιὰ σκληροκαρδία κατηγορήθηκαν οἱ Μαθητές,
   ἀλλ' ὅμως...
arrow01 Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου, δ´ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων - «Ὄρθρος ἦν βαθὺς καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ
   μνῆμα σου, Χριστέ».
arrow01 Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου, ε´ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων - «Ὢ τῶν σοφῶν σου κριμάτων, Χριστέ»!
   
arrow01 Αὔγουστος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ 2 Αὐγούστου, «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον·....» - ὁ ἅγιος πρωτομάρτυρας
   Στέφανος.
arrow01 Κυριακὴ 9 Αὐγούστου, «Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον...,» -
   ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ματθίας.
arrow01 Κυριάκη 16 Αὐγούστου,  «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...» - ὁ ὅσιος Γεράσιμος, ὁ νέος ἀσκητής.
arrow01 Κυριακὴ 23 Αὐγούστου «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν
   ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος»
arrow01 Κυριακὴ 30 Αὐγούστου «εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν Κύριε» - οἱ ἅγιοι Πατριάρχες Κων/λεως
   Ἀλέξανδρος, Ἰωάννης καὶ Παῦλος

arrow01ούλιος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ 5 Ἰουλίου, «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια...»
arrow01 Κυριακὴ 12 Ἰουλίου, «Τὸ φαιδρὸν της Ἀναστάσεως κήρυγμα...»
arrow01 Κυριακὴ 19 Ἰουλίου, «Τὸν συνάναρχον λόγον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι...»
arrow01 Κυριακὴ 26 Ἰουλίου, «ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμα Σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν...»
   
arrow01 ούνιος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ Η΄ἀπὸ τοῦ Πάσχα, Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς «ἐν ᾗ ἐορτάζομεν Πνεύματος ἐπιδημίαν καὶ
   προθεσμίαν ἐπαγγελίας καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν» (Ἀπόστ. Πράξ. 2, 1-11) -7.6.2009
arrow01 Κυριακὴ Α΄ Ματθ. Τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἀπόστ. Πράξ. 11, 33 & 12,2) - «Δί’ ὑπομονῆς τρέχομεν τὸν
   προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» - 14.6.2009
arrow01 Κυριακὴ Θ΄ Ματθ. (Ἀπόστ. Ρωμ. 2, 10-16), «Ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι
   ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται» -21.6.2009
arrow01 Κυριακὴ Γ΄ Ματθ. (Ἀπόστ. Ρώμ. 5, 1-10), «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκχέεται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ
   Πνεύματος Ἁγίου» -28.6.2009

arrow01 Μαΐος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ Γ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, «Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν» (Ἀπόστ. Πράξ. 6, 1-7) -
   «Πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμός τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους» -3.5.2009
arrow01 Κυριακὴ Δ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, «Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας», (Ἀπόστ. Πράξ. 9, 32-42) -
   10.5.2009
arrow01 Κυριακὴ Ε΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, «Ἡ τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴ», (Ἀπόστ. Πράξ. 11, 19-30) - 17.5.2009
arrow01 Κυριακὴ ΣΤ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, «Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ», (Ἀποστ. Πράξ. 16, 16-34) -
   24.5.2009
arrow01 Κυριακὴ Ζ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»,
   (Ἀποστ. Πράξ. 20, 16-18 καὶ 28-36) - 31.5.2009
   
arrow01 Ἀπρίλιος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, (Ἀποστ. Ἑβρ. 9, 11-14) - 5.4.2009
arrow01 Κυριακὴ τῶν Βαΐων, (Ἀποστ. Φιλιπ. 4, 4-9) - 12.4.2009
arrow01 Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα καὶ ἡ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ σωτήριος ὁμολογία (Ἀποστ. Πράξ. 5, 12-20) -
   «Προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίω πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν» - 26.4.2009
   
arrow01 Μάρτιος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, (Ἀπόστ. Ρωμ. 13,11-14 & 14,1-4) -1.3.2009
arrow01 Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν, Τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἀπόστ. Ἑβρ. 11, 24-26 & 32-40) - 8.3.2009
arrow01 Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (Ἀπόστ. Ἑβρ. 1, 10-14 & 2,1-3) - 15.3.2009
arrow01 Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν, Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου περὶ ἱερατικῶν κλήσεων - 22.3.2009
arrow01 Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν, Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος (Ἀπόστολος Ἑβρ. 6, 13-20) - 29.3.2009

arrow01 Φεβρουάριος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ ΙΖ´ Ματθ., Τῆς Χαναναίας καὶ Τρύφωνος μάρτυρος - 1.2.2009
arrow01 Κυριακὴ ΙΣΤ´ Λουκᾶ, Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου Στρατηλάτου -
   8.2.2009
arrow01 Κυριακὴ ΙΖ´ Λουκᾶ, Τοῦ Ἀσώτου - 15.2.2009
arrow01 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω - 22.2.2009
   
  arrow01 Ἰανουάριος 2009 [pdf]
arrow01 Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων (Ἀπόστ. Β´ Τιμοθ. 4, 5-8), «Ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ» - 4.1.2009
arrow01 Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα (Ἀπόστ. Β´ Κορινθ. 4, 6-15) - «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι,
   ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸν φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» - 11.1.2009
arrow01 Κυριακὴ ΙΒ´ Λουκᾶ· τῶν 10 λεπρῶν (Ἀπόστ. Ἑβραίους 13, 7-16) - Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος - 18.1.2009
arrow01 Κυριακὴ ΙΕ´ Λουκᾶ· τοῦ Ζακχαίου (Ἀπόστ. Ἐβραίους 7-26 & 8-2) - Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
   Θεολόγος - 25.1.2009