en ru

Alternative flash content

Requirements

Μήνυμα Μητροπολίτου


welcome img
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καὶ δι’ Αὐτοῦ «ὁ ᾅδης ᾐχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, 
ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν»

Ὁ ᾅδης αἰχμαλωτίστηκε, ὁ Ἀδὰμ ἀποκαταστάθηκε, ἡ κατάρα τῆς ἁμαρτίας χτυπήθηκε θανάσιμα,
ἡ Εὔα ἐλευθερώθηκε, ὁ θάνατος θανατώθηκε κι ἐμεῖς δεχθήκαμε τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς.

Αὐτὸ γιορτάζουμε σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τὸ φῶς, τὴ νίκη, τὴ ζωή, τὸν θρίαμβο τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴ διάλυση τοῦ σκότους, τὴν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας, τὴ νέκρωση τοῦ θανάτου, τὴ συντριβὴ τοῦ κράτους τοῦ διαβόλου. Γι’ αὐτὸ καὶ «χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται», καὶ ἀκατάπαυστα πανηγυρίζουμε ψάλλοντας τὸν ἀναστάσιμο παιᾶνα «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...» καὶ ἀνταλλάσσοντας τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει διάβολος, οὔτε ὅτι ἔχει ἐξαφανιστεῖ ἡ ἁμαρτία, οὔτε ὅτι δὲν μᾶς ἀπειλεῖ ὁ θάνατος. Ἀλλὰ ὅτι αὐτὰ δὲν εἶναι πλέον ἀκατανίκητα. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ αἰώνιος νικητής. Καὶ μάλιστα Αὐτὸς ποὺ νίκησε καὶ γιὰ λογαριασμό μας. Δυστυχῶς ὅμως, ὁ κόσμος ἀκόμη «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ», συμμαχεῖ μὲ τὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἀντίχριστες δυνάμεις, καὶ συνεχίζει νὰ ὑβρίζει τὸ ὄνομά Του καὶ νὰ ἀσεβεῖ κατὰ τοῦ παναγίου προσώπου Του...Πάσχα 2014

Νεανικά Θέματα

Ειδήσεις - Νέα

05.05-Anastash
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,  
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν  
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.  
Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν,  
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν  
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν.  
Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,  
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,  
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.  
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,  
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν·  
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ,  
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.  
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,  
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ·  
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς,  
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.